Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker stemt met de volgende bepalingen:


Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade  ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site,– direct dan wel indirect – wordt door de ons uitdrukkelijk afgewezen. Wij bieden geen garantie voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze website.

 

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn ons dienen enkel ter informatie. Deze sites worden niet door ons onderhouden en wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid en geven dan ook geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud en de toegankelijkheid van die sites.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Deze website bevat informatie, gegevens, grafische afbeeldingen, foto's, software en andere zaken die door auteursrecht, merkenrecht of andere eigendomsrecht zijn beschermd. Het gebruik van voornoemde zaken zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.

 

Virussen
Wij garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.